Ετικέτες

, , ,


Pollapli sklirinsy

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 

 

Τα νέα φάρμακα συμβάλλουν στην καθυστέρηση της αναπηρίας και στην καλύτερη ποιότητα ζωής

Ευοίωνες είναι οι επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Π.Σ.). Οι νεότερες από του στόματος θεραπείες συντελούν στη μείωση των υποτροπών και στην καθυστέρηση της αναπηρίας, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή.

Στην Ελλάδα πάσχουν από τη νόσο περίπου 12.000-13.000 άνθρωποι, ενώ παγκοσμίως περισσότεροι από 2.500.000. Η πλειονότητα των ασθενών προσβάλλεται στο ηλικιακό φάσμα 20-40 ετών και οι γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες, σε αναλογία 2,5/1.

_

Για τα νεότερα θεραπευτικά δεδομένα μιλά ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, νευρολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας:

« Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι η συνηθέστερη αιτία αναπηρίας των νέων, μετά τα ατυχήματα. Η συχνότερη μορφή της νόσου είναι η Υποτροπιάζουσα-Υφιέμενη (Υ.Υ.), δηλαδή με εξάρσεις συμπτωμάτων (επίμονες δυσαισθησίες, μυϊκή αδυναμία άνω ή και κάτω άκρων, μείωση οπτικής οξύτητας, αστάθεια βαδίσεως, διαταραχές ελέγχου των σφιγκτήρων και άλλα) και ακολούθως μερικές ή πλήρεις υφέσεις τους. Η υποτροπή συνήθως υποχωρεί σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες με την καθημερινή ενδοφλέβια χορήγηση κορτιζόνης, επί 5 ημέρες.

Η συχνότητα, όμως, και η βαρύτητα των υποτροπών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία τόσο μεταξύ των ασθενών όσο και στην πορεία της ζωής του ίδιου ασθενούς. Ποσοστό περίπου 10%-15% των ασθενών παρουσιάζει υποτροπές, μόνο πλήρως υφιέμενες, χωρίς καμία υπολειμματική αναπηρία (η καλοήθης μορφή της νόσου).
Η μακροπρόθεσμη, όμως, κατάληξη των ασθενών στη μόνιμη υπολειμματική αναπηρία έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 10% στη 16ετία, όταν το ποσοστό αυτό, για την ίδια χρονική περίοδο, ήταν μεγαλύτερο του 54%, πριν από την κυκλοφορία των σύγχρονων φαρμακευτικών θεραπειών της τελευταίας 20ετίας.

Οι ασθενείς με Π.Σ. παρουσιάζουν κατά 75% μεγαλύτερο ετήσιο αριθμό διαζυγίων από τον γενικό πληθυσμό, καθώς και μεγαλύτερο αριθμό αυτοκτονιών (κατά 7,5 φορές). Επιπλέον, η ανεργία πλήττει περισσότερους από το 65% των ασθενών με Υ.Υ. μορφή της νόσου.

Το ανοσοποιητικό σύστημα

Η Π.Σ. είναι αυτοάνοση νόσος. Το ανοσοποιητικό σύστημα (για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής) “επιτίθεται” κυρίως στο περίβλημα μυελίνης των αξόνων των νευρικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό πυροδοτεί φλεγμονώδεις μηχανισμούς που καταλήγουν στην εμφάνιση των υποτροπών.
Παράλληλα, ενεργοποιούνται και νευροεκφυλιστικοί μηχανισμοί (κυτταρικός θάνατος) που οδηγούν στην ατροφία του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Στην εκδήλωση της Π.Σ. συμβάλλουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Ωστόσο, η κληρονομικότητα μεταξύ συγγενών 1ου βαθμού είναι 1%-3%. Η κύρια μέθοδος διάγνωσης και παρακολούθησης της νόσου είναι η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

Εξατομίκευση της αγωγής

Η ποικιλομορφία της νόσου απαιτεί την εξατομίκευση της αγωγής, λόγω των διαφορετικών αναγκών του κάθε ασθενούς. Αυτή, πλέον, είναι εφικτή λόγω της διαθεσιμότητας πολλών θεραπευτικών επιλογών. Η στάθμιση του ισοζυγίου οφέλους-επιβάρυνσης από τον γιατρό είναι αυτή που θα καθορίσει την τελική επιλογή της θεραπευτικής αγωγής. Το αποτέλεσμα της τελευταίας θα κριθεί κλινικά από τη μείωση των υποτροπών και παρακλινικά από τη μείωση των βλαβών στη μαγνητική τομογραφία.

Σημαντικότερος, όμως, θεραπευτικός στόχος είναι ο μακροπρόθεσμος έλεγχος της νόσου, δηλαδή η καθυστέρηση εξέλιξης της αναπηρίας και η μετάπτωσή της σε προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή. Ειδικά για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, που κατά κανόνα είναι νεαρής ηλικίας, ο αποτελεσματικός έλεγχος της μακροπρόθεσμης επιδείνωσης της νόσου είναι αυτός που αξιολογείται περισσότερο στην τελική επιλογή της θεραπείας. Επιπρόσθετα, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια (απουσία παρενεργειών), ο τρόπος χορήγησης και η ανάγκη διενέργειας επιπρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων παρακολούθησης είναι επίσης σημαντικά και λαμβάνονται υπόψη, γιατί αυτά καθορίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και την ικανότητά τους να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Σύγχρονες θεραπείες

Φαίνεται ότι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια με την κυκλοφορία των νεότερων από του στόματος (per os) θεραπειών που διαδέχονται τις παλαιότερες ενέσιμες θεραπείες με ιντερφερόνες-β, καθώς και το Glatiramer Acetetate, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1995. Δύο per os θεραπείες έχουν εγκριθεί για χορήγηση σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς (θεραπείες 1ης γραμμής) με ΥΔΠΣ: η Τεριφλουνομίδη (Teriflunοmide) και ο Φουμαρικός Διμεθυλεστέρας (DMF). Η Φινγκολιμόδη (Fingolimod) είναι επίσης ένα per os φάρμακο για την Π.Σ., όχι όμως ως θεραπεία έναρξης σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. Η Τεριφλουνομίδη (Teriflunomide) έδειξε στη διετία αποτελεσματικότητα στη μείωση των υποτροπών, με μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 31,5%, και στην υψηλή δόση των 14 mg εξέλιξη της αναπηρίας παρουσίασε το 21,7% έναντι 27,3% του εικονικού φαρμάκου. Τo DMF κατά το ίδιο χρονικό διάστημα της διετίας μείωσε την ετήσια συχνότητα υποτροπών κατά 49% και τον κίνδυνο εξέλιξης της αναπηρίας κατά 32%. Ειδικά όμως στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 56% και 71%.

Με βάση τα δεδομένα μακροχρόνιας λήψης του DMF που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, το φάρμακο παρέχει πολυετή έλεγχο της νόσου, καθώς παραμένουν χωρίς κλινικά συμπτώματα περισσότεροι από τους μισούς νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς μετά από 8 χρόνια διαρκούς λήψης του, αλλά και περισσότεροι από 8 στους 10 χωρίς καμία εξέλιξη της αναπηρίας.

Επιπλέον, το DMF φαίνεται να έχει ένα θετικό ισοζύγιο οφέλους-επιβάρυνσης, καθώς έχει ένα καλά μελετημένο προφίλ ασφάλειας, με ήπιες και διαχειρίσιμες κατά κανόνα ανεπιθύμητες ενέργειες. Μάλιστα, με επιμελή εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης των ασθενών, οι ενέργειες αυτές είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και προβλέψιμες. Η συσσωρευμένη εμπειρία από τη χρήση των per os φαρμάκων είναι μεγαλύτερη στον Φουμαρικό Διμεθυλεστέρα (>270.000 ασθενείς). Η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει τα παραπάνω αναφερθέντα αποτελέσματα των κλινικών μελετών ».

πηγή: Εφημερίδα RealNews, Υγεία