Ετικέτες

, , , , , ,


 

Photo by Paolo Pellegrin

by K.K.

      Έκφανση του νεοφιλελευθερισμού και της βάρβαρης καπιταλιστικής πρακτικής, που τα τελευταία χρόνια σε περίοδο «ειρήνης», έδειξε ευθέως το επιθετικό της πρόσωπο, προκαλώντας μεθοδευμένα και συστηματικά τη διάλυση της μεσαίας τάξης, ήταν η ανάδειξη νέων οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων ομάδων. Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα και την αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στη νέα αιφνίδια πραγματικότητα, στάθηκαν ομάδες που είχαν ως σκοπό να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν τους πληγέντες προκειμένου να επιβιώσουν αξιοπρεπώς.

     Μιλώντας για τον 21ο αιώνα, κυρίαρχο είναι το κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε κατ΄εξαίρεση λόγω των συνθηκών ιδιαίτερα από το 2007 μέσα στην κρίση χρέους στην Ελλάδα και όχι μόνο, με τη δημιουργία ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων, κινημάτων και ομάδων αλλά και ατομικών πρωτοβουλιών και ενεργειών που ορμόμενες από τη συναισθηματική προσέγγιση του προβλήματος χωρίς προσπάθεια αποστασιοποίησης από αυτήν. Αναπτύχθηκε, έτσι, και παγιώθηκε στη συνέχεια μια κατάσταση η οποία ενώ αρχικά λειτουργούσε στο περιθώριο της κοινωνίας και είχε σκοπό την στήριξη των πληγέντων ή και αυτών που ήταν εν δυνάμει οικονομικά και συναισθηματικά πληγέντες στη συνέχεια λειτούργησε ως ο μοχλός που κινητοποιούσε τους κυβερνητικούς χειρισμούς χωρίς όμως να διαμορφώνει τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτή η αλληλεγγύη,  από τη μία λειτουργούσε ως μια προσπάθεια αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης αλλά και ως πρόληψη μελλοντικής επανάληψης αυτής. Ένας, δηλαδή, νέου τύπου, σύγχρονου ουμανισμού ο οποίος όμως λειτουργούσε συμπληρωματικά του κεφαλαιοκρατικού συστήματος.

2014_paolo_pellegrin_3

Photo by Paolo Pellegrin

Έτσι, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης χρέους 2009 μέχρι και σήμερα, συστάθηκαν συμμαχικές ομάδες όλων των κυβερνήσεων, δεξιών, αριστερών και κεντρόων. Τα μέλη αυτών των ομάδων προέρχονται τόσο από τις τάξεις αυτών που αντιπαλεύονται τις εξουσίες που δημιουργούν τα θύματα όσο και από τους εξυπηρετούντες αυτήν. Αναφέρομαι στις συλλογικές αλλά και ατομικές κινήσεις αλληλεγγύης. Οι ομάδες, οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις, τα κινήματα κ.λ.π, που όπως αναφέρουν προσπαθούν να περισώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να προστατεύσουν τα θύματα,  λειτουργούν μεν στο πεδίο της αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά, ταυτόχρονα, κινούνται και ενάντια στην λύση του.

Έτσι όμως, διαμορφώνεται μια διπολική τάξη πραγμάτων αλλά όχι από την εξουσία αλλά από την βάση της κοινωνίας. Κι αυτό γιατί, ενώ, από τη μία, η οξεία κατάσταση δημιουργεί την αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισής της και οι ομάδες αυτόβουλα αναλαμβάνουν αυτό το έργο, από την άλλη, αναλαμβάνοντάς το, επέρχεται ο εφησυχασμός ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και τόσο οι ομάδες όσο και αυτοί που βρίσκονται στη δυσχερή κατάσταση, δεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αιτία που το προκάλεσε ώστε και να λυθεί οριστικά. Έτσι, μένει συνεχώς στο απυρόβλητο η αιτία, η οποία, μάλιστα, φαντάζει πολύ σύνθετη για να γίνει διαχειρίσιμη. Η εξουσία συνεχίζει ανενόχλητη το «έργο» της, επαινώντας και παροτρίνοντάς αυτούς που τη διευκολύνουν. Κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, οι αλληλέγγυοι ισχυροποιούν τον καπιταλισμό, αφού τις όποιες οδυνηρές «αδυναμίες του» τις αντιμετωπίζει ο πολίτης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία και εθελοντικά αναλαμβάνει αυτό το ρόλο.

Πρόκειται για τον αυτοτραυματισμό μιας ήδη τραυματισμένης κοινωνίας.

         Το να μαθαίνει κανείς να διαχειρίζεται τη φτώχεια στην οποία περιήλθε εξαιτίας της εξουσιαστικής πολιτικής και επιπλέον να συμβιβάζεται με τον ρόλο του θύματος, και να μην επαναστατεί, έχει ως αποτέλεσμα, επί της ουσίας, να συντάσσεται, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία του, με το έργο της κυβερνώσας εξουσίας η οποία επιβάλλει αυτή την πολιτική ανενδοίαστα.


 

 

Double Blind – War in Lebanon 2006 by Paolo Pellegrin.
Song by Patti Smith

Qana

There’s no one/In the village/Not a human/Nor a stone/There’s no one
In the village/Children are gone/And a mother rocks/Herself to sleep
Let it come down/Let her weep
The dead lay in strange shapes
Some stay buried/Others crawl free/Baby didn’t make it/Screaming debris
And a mother rocks/Herself to sleep/Let it come down/Let her weep
The dead lay in strange shapes
Limp little dolls/Caked in mud/Small, small hands/Found in the road
Their talking about/War aims/What a phrase/Bombs that fall
American made/The new middle east/The rice woman squeaks
The dead lay in strange shapes
Little bodies/Tied head and feet/Wrapped in plastic
Laid out in the street/The new middle east/The rice woman squeaks
The dead lay in strange shapes
Water to wine/Wine to blood/Ahh qana/The miracle
Is love


 

Carina-K.K