Ετικέτες

, , , , , ,

*

adaymag-small-cute-tattoos-01*

  «Το άπειρο γέννησε το πεπερασμένο ή το αντίστροφο» είναι ένα ερώτημα αντίστοιχο του αυγού και της κότας και του παράδοξου της κυκλικής αιτίας και συνέπειας στο οποίο υποπίπτει συχνά η λογική. Ο κύκλος αυτός σπάει όπως το αυγό του Κολόμβου αλλά αυτή τη φορά τρέχοντας το χρόνο ανάποδα δηλαδή επανακολλώντας το τσόφλι.

Στην ερώτηση περί της κότας και του αυγού, αναζητώντας την έναρξή της, αξιωματικά θα μπορούσα να πω ότι σαφώς η κότα έκανε το αυγό. Όταν αυτή η υποκειμενική πραγματικότητα ταυτοποιηθεί με την υποκειμενική πραγματικότητα του άλλου, τότε έχουμε εξόδου.

Κατά το κότα-αυγό είναι και το κλειδί -κλειδαριά. Μόνο που εδώ τίθεται το ερώτημα με σκοπό την αναζήτηση της γενεσιουργού αιτίας, ποιο έγινε για ποιο.

Υπό μιαν έννοια το όλον ως ενιαίο σύνολο, ως αδιάρρηκτη σχέση, δια του «συμβάντος» αποσυντέθηκε, διασπάστηκε, επιμερίστηκε. Έτσι τα μέρη ή τα υποσύνολα, ενυπάρχουν στο (επ)άπειρον όλον. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το όλο στο πλαίσιο της ανθρώπινης πεπερασμένων ορίων διάνοιας, πρέπει να επινοηθεί ή να αναδειχθεί ο συνεκτικός δεσμός όπου καθιστά τη δομή αδιάσπαστη κι έτσι κάθε «μέρος»  υφίσταται μόνον μέσα από το Όλον.

Άλλες εκδοχές είναι να μην υπάρχει μέρος ή και το μέρος να είναι και όλον σε μια άλλη.

Πέρα από τα όρια όμως

"ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει... "

Κάπου λοιπόν αναγράφεται:
«Η επιθυμία ανακύπτει αρχικά στο πεδίο του Άλλου, δηλαδή του ασυνειδήτου. Το πιο σημαντικό σημείο που προκύπτει από τη φράση του Λακάν είναι ότι η επιθυμία παράγεται κοινωνικά. Η επιθυμία δεν συνιστά, όπως φαίνεται αρχικά, ιδιωτική υπόθεση, γιατί συγκροτείται πάντοτε σε διαλλεκτική σχέση με τις επιθυμίες των άλλων υποκειμένων όπως τις αντιλαμβανόμαστε.»

Η επιθυμία είναι που οδηγεί στον αέναο κύκλο της αναζήτησης ή η αναζήτηση του αέναου -υπό την έννοια του πραγματικού- είναι που οδηγεί -γεννά-την επιθυμία;

*

Ελεώ (Υπέρ)ρεαλισμού

Κείμενο©K.K.(Carina)

Advertisements