Ετικέτες

, , ,

_

 Επιτρέψτε μου να πω, με κίνδυνο να ακουστεί γελοίο, ότι ο αληθινός 
    επαναστάτης καθοδηγείται από ισχυρά αισθήματα αγάπης.
Είναι αδύνατο να σκεφτώ μια αυθεντική επανάσταση χωρίς αυτήν την ποιότητα
     Let me say, with the risk of appearing ridiculous, 
 that the true revolutionary is guided by strong feelings of love. 
   It is impossible to think of an authentic revolutionary 
           without this quality.

Ernesto Che Guevara

che-guevara-y-el-ajedrez

Και ποιο το νόημα να υμνείς έναν άνθρωπο για τις ιδέες του και τη συμβολή του για ένα καλύτερο κόσμο, έναν αγώνα ενάντια στην αδικία, εάν δεν βαδίσεις στα ίχνη, εκείνα τα μνημονικά ίχνη του τόπου της αθανασίας του; Όταν στέκεις ασάλευτος στα μέρη που βάδισαν οι ιδέες του και, πάνω, δίπλα, πίσω απ΄αυτά δεν χαράσεις τα δικά σου- αποφεύγοντας έτσι το σάρωμα της λήθης- τότε το μόνο που υμνείς είναι ένα σώμα.Ακολούθησε τον άνεμο που αντιστάθηκε στο κοινωνικό επίκτητο, αυτό της αδικίας και της καταπίεσης των λαών. Αυτά για τα οποία ο Che αγωνίστηκε, πρόσφερε το σώμα του και έδωσε την ζωή του. Ίσως το νόημα βρίσκεται πέρα από το άτομο, σε εκείνα τα άγονα χώματα που ανθίζουν η αγάπη και η ελευθερία.

Carina

_» I mean
that nο one
has managed to wield a hoe
to the rhythm of the sun
and no one has yet
reaped grain
with love and grace»

_