Ετικέτες

, , , ,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ »

 
Το άρθρο 3 του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου , στο κεφάλαιο  » Β΄. – Ειδικό μέρος »  προβλέπει την ποινικοποίηση συμπεριφορών που προσβάλουν ή αρνούνται ή εκμηδενίζουν τη σημασία των γενοκτονιών , εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.
 
3. Στο άρθρο 3 προβλέπεται ειδικότερα την ποινικοποίηση των ξενόφοβων και ρατσιστικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται με αφορμή τον εγκωμιασμό ή την κακόβουλη άρνηση ή την εκμηδένιση της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6,7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει κυρωθεί με το Ν. 3003/2002, ή στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, εφ’ όσον θεωρούνται πρόσφορες να οδηγήσουν στη θυματοποίηση κακόβουλη άρνηση ή εκμηδένιση ιστορικών γεγονότων, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να επιδιώκεται η απαγόρευση ή ιδεολογική χειραγώγηση της επιστημονικής έρευνας. Γι αυτό άλλωστε οι πράξεις αυτές τιμωρούνται μόνον εφ΄ όσον έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση είτε ελληνικού είτε διεθνούς δικαστηρίου.
 
 _
_